Предшколска установа “Петар Пан” у Kрагујевацу бригу о деци и њиховом правилном расту и развоју базира се на квалитетним програмима рада, савременим и најмодернијим условима за боравак деце, пажњи коју посвећује сарадњи са породицом. Тимским радом чинимо да нас вртић буде место дружења, задовољства, место где се расте, развија, учи и воли…

Шта наш вртић нуди?

• Негу деце (одржавање личне хигијене детета, задовољавање потребе за сном, боравак на свежем ваздуху и хигијену средине)
• Правилну исхрану прилагођену потребама деце
• Превентивно – здравствену заштиту
• Васпитно- образовани рад, који се реализује у осмишљеним и подстицајним просторијама
• Различите програме рада (Програм “Здрав вртић”, Примену драмског метода у раду са децом, Примену НТЦ програма у раду са децом, излете, зимовање, летовање деце…)

Kо ради са децом?
У ПУ “Петар Пан” запослени су: васпитачи, медицинске – сестре, педагог и директор. У јаслама раде медицинске сестре- васпитачи. Са децом од 3 године до поласка у школу раде васпитачи. Заједно са стручним тимом Установе, планира се, реализује и унапређује рад са децом.

НАШ ТИМ

Милан Јоксимовић
Власник

Славица Отовић
Директор

Зорица Симић
Стручни сарадник – Педагог

Јелена Богдановић
Административни службеник

Ненад Јевтовић
Васпитач

Јована Продановић
Васпитач

Милица Милосављевић
Васпитач

Санела Петровић
Васпитач

Исидора Петровић
Медицинска сестра
Васпитач

Тијана Симовић
Медицинска сестра
Васпитач

Бојана Тодоровић
Васпитач

Данијела Глишовић
Васпитач

Даница Видојевић
Васпитач

Александра Јовић
Васпитач

Бојана Вaсовић
Васпитач

Марина Гојковић
Васпитач

Каћа Павић
Васпитач

Јана Радић
Медицинска сестра
Васпитач

Милица Крсмановић
Медицинска сестра
Васпитач

Бојана Грбовић
Васпитач

Марија Цветковић
Васпитач

Марија Јоксимовић
Медицинска сестра
Васпитач

Јасмина Савовић
Медицинска сестра
Васпитач

Уна Хусак
Васпитач

Јелена Гавриловић
Васпитач

Радмила Филурија
Васпитач

Александра Бишевац
Васпитач

Марија Јовановић
Спремачица

Тања Вуковић
Спремачица

Валентина Јовановић
Сервирка

Владанка Јовановић
Спремачица

Далиборка Пајевић
Сервирка

Марија Јоkић
Медицинска сестра
Васпитач

Menu